vítej na stránkách  
Klubu chovatelů tipplerů
  


KCHT - Klub chovatelů tipplerů

návštěvníkům našich stránek přejeme pěkné počtení i podívání
a věříme, že zde získají informace, které hledají


Skupina "MK" - 25. května 2024
1. Pavel Fendrich 6.24 4.2
23-KCHT-3393; -3394; -3397; -3402; -3404; -3409
2. Jindřich Mikulecký 5.44 3.0
23-KCHT-3318; -3319; -3323

Skupina "MM" - 25. a 26. května 2024
1. František Sedlář (neděle 26.5.) 5.30 2.2
23-KCHT-3161; -3170; -3171; -3172
2. František Sedlář (sobota 25.5.) 3.30 1.3
23-KCHT-3162; -3165; -3176; -3179
- Roman Čermák (sobota 25.5.) DQ 3.2
21-KCHT-1058; -1059; 22-KCHT-2356; - 2375; 23-KCHT-3275
- Roman Čermák (neděle 26.5.) DQ -
Poznámky k diskvalifikacím:
Roman Čermák (sobota 25.5.) - pravidlo prvních 120 minut po několikanásobném útoku jestřába
Roman Čermák (neděle 26.5.) - hejno nevypuštěno
Poznámky k letu:
víkendové teploty v rozmezí 12 až 21°C, polojasno až zataženo, místy občasná přeháňka

fotografie z jarní členské schůze v roce 2024

zleva do prava: (host) Eliška Ederová, Tomáš Eder, Ivan Boičev, Roman Čermák, Míla Kvočka, Antonín Novák, Frank Otta

členská jaro 2024
Vysvětlení jak správně opravovat v letovém formuláři (LF), včetně grafických příloh.
(Frank Otta, pro stránky KCHT z rozhodnutí členské schůze ze dne 4.5.2024)

Na členské schůzi dne 4.5.2024 jsem byl požádán abych umístil na stránky KCHT grafickou vzorovou ukázku, jak opravovat chyby jednou již zapsané v Letovém formuláři (LF) včetně textového vysvětlení jak opravovat. Jelikož to považuji za práci velice užitečnou, která může zabránit budoucím úplně zbytečným diskvalifikacím, milerád jsem se jí ujal. Bohužel, několik takových diskvalifikací již proběhlo. Každý může udělat chybu a každý jí může napravit a poučit se z ní. Až na výjimky, ovšem.

Co se týče textu, ten jsem konzultoval s členy přímo na schůzi. Společně jsme dospěli k názoru, že udělá-li rozhodčí (nebo soutěžící, který podle pravidel pro skupinu "MM" přebírá úlohu rozhodčího) při vyplňování Letového formuláře (LF) chybu, lze jí opravit dvěma způsoby:

varianta 1 )  Na den soutěže si připravím několik čistých LF. Pokazím-li nějaký zápis, vezmu si formulář nový (čistý), přepíši do něj z pokaženého formuláře již zapsané údaje, a začnu doplňovat údaje nadcházející (pokud možno už bez přepisů). Tento postup mohu opakovat dle potřeby, dokud formulář, který budu zasílat, je bezchybný. Anebo dokud mi nedojdou čisté formuláře. Poté bych musel přejít na variantu č. 2.

varianta 2 )  Mám-li k dispozici (už) jen jeden čistý formulář a přepíši se v něm, chybný údaj přeškrtnu jednou čarou, vedle (nebo nad anebo pod) napíši údaj správný a budu ho parafovat (tj. napíši slovo "oprava" nebo dle místa zkratku "opr", svůj monogram nebo krátký podpis a datum). Viz grafická příloha níže. Za chybný údaj se považuje zejména přepsané číslo a nesprávně uvedené číslo kroužku soutěžícího holuba, protože za ně je taxativně daná diskvalifikace soutěžního výsledku. Není-li vedle nebo nad nebo pod chybným údajem místo, údaj přesto přeškrtnu a udělám u něj na místo parafu hvězdičku ( * ). Poté na druhé straně napíši opět hvězdičku ( * ), za ní opravený údaj a budu parafovat zde. Připomínám, že veškeré údaje zapisované na druhé straně LF musí být po provedení posledního zápisu datované a podepsané (viz grafická příloha, LF str. 2).

Co se týče podoby grafické přílohy mého vysvětlení, dlouho jsem přemýšlel, zdali chybný formulář pro tuto příležitost "vytvořit" nebo použít formulář, který byl v minulosti za přepis diskvalifikován a v něm popsat a šipkou poukázat na chybu. Ani jedna z variant se mi moc nelíbila. Nakonec jsem si vzpomněl, že jsem před lety opravoval chybu ve svém vlastním formuláři, a tak jsem ho jako grafickou přílohu použil.

Příklad

24.4.2016 byla neděle a já nutně potřeboval něco zařídit v Týništi na ptačích trzích. V neděli se soutěží pouze ve skupině "MM", kdy soutěžící může přebrat úlohu rozhodčího, ale dle pravidel hejno nesmí zůstat bez dozoru rozhodčího. Požádal jsem proto Josefa Berana o záskok po dobu mé nepřítomnosti. Dle pravidel smí být rozhodčích během soutěžního dne více a mohou se i střídat. Toliko k popisu situace v onu neděli.

Za povšimnutí stojí, že část hlavičky LF je předtištěná. Ve Wordu si lze formulář takto připravit. Soutěžící přeci předem ví, kdo je on a kdo bude rozhodčí. Nedostaví-li se ráno rozhodčí v určený čas, lze jeho jméno, telefon a adresu přeškrtnout, parafovat a, i kdyby byl člověk přihlášen do skupiny "MK", lze přejít do skupiny "MM". I na to pravidla pamatují. Přechod do jiné skupiny a důvod musí však být zapsán na druhé straně LF.

Součástí předtištění mohou být i čísla soutěžících holubů. Člověk přeci ví, s kterými holuby bude soutěžit, protože je na závod krmením už několik dní předem připravuje. Není-li v den soutěže některý z nich k dispozici nebo není ve formě, může být ze soupisky vyškrtnut a toto vyškrtnutí je nutno opět parafovat. Důvod vyřazení soutěžícího holuba není nutno dle pravidel oznamovat (do soutěže se přihlašuje chovatel, ne počet holubů), důvod vyřazení však může být zapsán na druhou stranu LF.

Soutěžící též může dole předvyplnit místo konání soutěže. S datumem bych počkal. Co když bude hejno létat přes půlnoc?

Jediné, co se musí vyplňovat neprodleně a průběžně na místě, jsou časové údaje, a právě zde se může udělat chyba.

Nyní k fotografii níže. Důvod přítomnosti rozhodčího (je též uveden na straně 2) a tudíž i dvojí typ rukopisu jsem již vysvětlil. Jelikož Josef Beran jako zastupující rozhodčí odjel v 9:25, převzal jsem dohled nad hejnem a další časové údaje jsem do zapisoval LF já. V kolonce č. 2 jsem udělal chybu a automatiky číslo přepsal. Hned jsem si to uvědomil a chybu podle pravidel opravil. Napravo od kolonky č. 2 je názorná ukázka, co je to "paraf" a identifikace toho, kdo ho provedl (v tomto případě mé iniciály F.O.)

grafická příloha, LF str. 1
LF 2016 - str.1


grafická příloha, LF str. 2
LF 2016 - str.2

Snad jsem trochu pomohl.
ROZPIS SOUTĚŽNÍCH LETŮ PRO ROK 2024

STAŘÍ HOLUBI
MK MM čas vypuštění oficiální hodina tmy
Soutěžní let 27.dubna - MEMORIÁL VOJTY PREPIAKA
27. dubna 27. - 28. dubna 06:30 hodin 20:46 hodin
25. května 25. - 26. května 05:00 hodin 21:32 hodin
SLUNOVRAT / LONG DAY FLY
22. června 22. - 23. června 04:00 hodin 21:55 hodin
MLADÍ HOLUBI
MK MM čas vypuštění oficiální hodina tmy
6. července 6. - 7. července 04:30 hodin 21:51 hodin
27. července 27. - 28. července 05:00 hodin 21.26 hodin
24. srpna 24. - 25. srpna 05:45 hodin 20:31 hodin
7. září 7. - 8. září 06:30 hodin 20:00 hodin

MK = Mistrovství Klubu, řídí se letovým řádem anglické NTU, a to bez vyjímek
MM = Malé Mistrovství, lze letět oba dny víkendu, podle zjednodušeného letového řádu ITF nebo NTU

časy oficiální hodiny tmy pro jednotlivé soutěžní dny byly převzaty ze serveru https://www.timeanddate.com/sun/czech-republic/hradec-kralove?
z podzimní náštěvy náštěvy v Německu roku 2012 jsme si domů, kromě informací z první ruky a pěkných zážitků, přivezli i milý suvenýr - Karl Kocholl našemu klubu s přáním všeho nejlepšího podepsal klubovou vlaječku

vlajecka s podpisem KochollaOrganizovaná sportovní činnost chovatelů tipplerů na území České republiky oficiálně započala dne 29.8.2006 registrací "Českého klubu chovatelů tipplerů. o.s.", na MV ČR.

Zakládající členové zleva do prava:
Karel Czyž (Frýdek Místek), Frank Otta (Hradec Králové), Jiří Oulehla (Velké Meziříčí), Jaroslav Pavliš (Hronov), Josef Zábranský (okr. Litoměřice) a Miloslav Kvočka (Jablonec n/N.)

zakládající členové KCHTV létě roku 2011, po neshodách v předsednictvu i mezi některými členy ohledně dodržování závazných pravidel, se KCHT rozdělil na dva tábory.
Ti, kteří požadovali dodržování dohodnutých pravidel, zejména stanov a letového řádu, se rozhodli nastalý a nepříjemný rozpor řešit založením klubu jiného.
Proto vznikl dne 11.9.2011 odsouhlasením nových Stanov (nazvaných Dohoda) zakládající členskou schůzí klub, na jehož stránkách se nacházíte - čili "Klub chovatelů tipplerů".
Z názvu klubu bylo vypuštěno zlovo "český", zkratka KCHT zústala.


Zakládající schůze tohoto klubu se zúčastnili (z leva do prava):
Josef Voženílek, Václav Gaudl, Frank Otta, Ivan Boičev Čavdar, Josef Beran, Josef Veselý, Míloslav Kvočka, Jaroslav Pavliš a Petr Žák.

Zakládající členovéLétání s tipplery sport je pro toho, kdo má rád plnokrevná zvířata a rád s nimi i soutěží.

Létání s tipplery je, po nevelké počáteční investici do chovných párů, finančně velmi nenáročné. K chovu postačí i malé prostory, protože počet holubů, které člověk do soutěže potřebuje, nemusí být velký - v praxi se většinou soutěží s hejnem 3 až 5 holubů i když pravidla povolují letět soutěž až s max. dvaceti tipplery.

Chovné výsledky s tipplery se dostaví rychle. Po nákupu dvou či tří chovných párů lze s jejich mladými závodit již během několika týdnů - ne jako v případě plnokrevných koní, kdy chovatel musí čekat na výsledky i celé dlouhé roky.

Při závodění s tipplery odpadají mnohé starosti a výdaje. Není třeba si pořízovat poměrně drahé konstatovací zařízení, neplatí se startovné, holubi se na trénink nemusí zavážet kilometry daleko tippleři létají v kruzích nad holubníkem), chovatel nemusí mít obavy z přenosu nemocí při košíkování, není třeba kupovat a podávat medikamenty (tippler nepřichází do styku s holuby z jiných chovů), atd.

V republice nás není mnoho a tak létání s tipplery zůstává v našem klubu stále skutečným sportem. Nebyl by chov tipplerů ten pravý koníček také pro Tebe?

Pokud se budeš chtít bavit pohledem na letící hejno tipplerů nebo jejich soutěžením a dodržovat nastavená pravidla, napiš na: predsednictvo@centrum.cz. Členství v klubu není podmíněno účastí v soutěžích a můžeš si létat jen tak pro své potěšení.červený tippler

Tipplers.com Portal


© Klub chovatelů tipplerů, 2024. Všechna práva vyhrazena!